Dotacje unijne dla firm

Kredyty i usługi finansowe

Finansowanie rozwoju, bieżących zobowiązań, projektów i inwestycji. Instrumenty finansowe dopasowane do potrzeb i możliwości firmy.

DOTACJE UNIJNE DLA FIRM

Dla małych i dużych firm, pomoc finansowa przy zakładaniu działalności gospodarczej i na każdym etapie jej rozwoju. Pomagamy w pozyskaniu funduszy unijnych.
 

  • CZYM JEST DOTACJA Z URZĘDU PRACY i JAK JĄ ZDOBYĆ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

Urząd Pracy może przyznać jednorazowe środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej (tzn. dotację). Aby otrzymać dotację na rozwój firmy, należy spełnić kilka warunków:
 

  • Należy być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy lub być absolwentem centrum integracji społecznej albo absolwentem klubu integracji społecznej.

 

  • Jeżeli w latach poprzedzających, od złożenia wniosku o to dofinansowanie, młody przedsiębiorca nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, a także udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

 

  • Jeśli kandydat do otrzymania dotacji na założenie firmy nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub innej formy pomocy określonej w ustawie.

 

  • Potencjalny kandydat nie otrzymał do tej pory z Funduszu Pracy lub z innych organów publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

 

  • Jeśli potencjalny dotacjobiorca nie prowadził działalności gospodarczej i nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w ostatnim roku od złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

  • Kandydat nie był przez ostatnie 2 lata skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

 

Aby ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności, należy kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek o dotację przedłożyć w PUP. Należy również przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dotacji. Uzyskanie dofinansowania zależne jest od środków finansowych, którymi akurat dysponuje PUP, a kryteria przyznania finansowania określają wewnętrzne regulaminy urzędów pracy.

Co ważne, na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, możemy otrzymać z Funduszu Pracy bezzwrotne środki nawet do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

  • Jak uzyskać dotację unijną na rozpoczęcie działalności?

Od kiedy Polska jest w Unii Europejskiej nawet mikroprzedsiębiorcy mają szansę na dotację ze środków unijnych i rozwój swojego biznesu. Szanse na otrzymanie środków z funduszy unijnych są duże, natomiast sam proces ubiegania się o nie i realizacji założeń zawartych w umowie dotacyjnej, jest dość skomplikowany i długi. Warto, żeby przedsiębiorca ubiegający się o dotację unijną na rozpoczęcie działalności gospodarczej mógł liczyć na wsparcie ekspertów z tej dziedziny.

W Marshal Lion oferujemy klientom kompleksową obsługę procesu aplikacyjnego, od sformułowania zakresu projektu, znalezienie odpowiedniego programu oraz przygotowanie i złożenie kompletnej dokumentacji dotyczącej dotacji na rozpoczęcie działalności.
 
Marshal Lion działa w zakresie:
– monitorowania dostępnych funduszy unijnych i odnalezienia programu adekwatnego dla potrzeb Klienta,
– ocenia szanse uzyskania dotacji na otwarcie firmy i zasugeruje optymalne rozwiązanie,
– analizuje możliwości wykorzystania funduszy na różne potrzeby przedsiębiorstwa,
– przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
– obsługi i doradztwa dotacji z unii już po jej otrzymaniu,
– rozliczania projektu i dba o jego poprawne zakończenie.
 

  • Jak rozpocząć współpracę z Marshal Lion?

Należy skontaktować się z nami, a nasz konsultant przedstawi warunki współpracy dotyczącej dofinansowania dla firm. Sprawdzi także, jakie fundusze odpowiadają prowadzonemu przez Państwa biznesowi.