13 korzyści z kredytu obrotowego dla firm

22 listopad 2018

13 korzyści z kredytu obrotowego dla firm

WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW
13 korzyści z kredytu obrotowego dla firm

Kredyt obrotowy jest jedną z najchętniej wybieranych usług finansowych przez przedsiębiorców. Pozwala on utrzymać płynność finansową i w ten sposób przyczynić się do rozwoju firmy. Przeznaczony jest na finansowanie działalności bieżącej i udzielany na podstawie umowy zawartej pomiędzy bankiem lub pozabankową instytucją finansową oraz kredytobiorcą. Czy takie rozwiązanie jest opłacalne?

 

Zalety kredytu obrotowego dla firm

Kredyt obrotowy dla firm wymaga posiadania zdolności kredytowej. Dedykowany jest firmom już istniejącym na rynku i osiągającym odpowiednio wysokie dochody. Większą szansę na jego zdobycie mają również firmy rozliczające się w oparciu o KPiR. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej, kredyt obrotowy niesie za sobą wiele korzyści.

 

 1. Gwarancja utrzymania płynności finansowej. Kredyt obrotowy pozwala na terminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych. Dzięki temu pozwala przedsiębiorstwu zachować stabilność rynkową.
 2. Minimalizuje ryzyko upadłości i prawdopodobieństwo niewypłacalności.
 3. Pomaga rozwiązać problemy z brakiem środków finansowych, spowodowane nieuregulowaniem należności przez dłużników.
 4. Daje uniwersalne możliwości wykorzystania. Kredyt obrotowy można przeznaczyć zarówno na pokrycie kosztów zatrudnienia, jak również na opłaty administracyjne czy zakup nowego sprzętu.
 5. W zależności od potrzeb klienta, kredyt obrotowy można uzyskać w jednym z dwóch wariantów. Na rachunku bieżącym (kredyt z limitem odnawialnym) lub na rachunku kredytowym (kredyt na raty). Klient sam decyduje, jaka forma wypłat odpowiada mu najbardziej – jednorazowa czy w zależności od potrzeb.
 6. W przypadku kredytu obrotowego na rachunku bieżącym, limity wypłat i spłat nie są regulowane harmonogramem. Wysokość i częstotliwość wypłaty zależy od potrzeb kredytobiorcy. W tym wariancie spłata rat następuje w terminach dogodnych dla klienta, również w formie jednorazowej na zakończenie umowy.
 7. Terminy spłaty w przypadku drugiego wariantu można negocjować i ustalić zarówno w systemie miesięcznym, jak i kwartalnym.
 8. Firma ma możliwość negocjowania z instytucją finansową kosztów kredytu.
 9. Kredyt obrotowy może być uruchamiany wielokrotnie. Dodatkowo, czas jego udostępniania jest dla odbiorcy bardzo elastyczny. Kredyty obrotowe zazwyczaj przyznawane są na rok, ale można również znaleźć oferty na dłuższe terminy.
 10. Umożliwia rozwój firmy. Środki kredytowe można przeznaczyć na zakup niezbędnego wyposażenia lub sprzętu, dzięki któremu firma rozwinie się, poszerzy działalność, zacznie lepiej prosperować i przynosić większe zyski.
 11. Kredyty obrotowe dla firm charakteryzują się atrakcyjną stopą oprocentowania.
 12. Mogą być wypłacane w walutach innych niż PLN.
 13. Czas oczekiwania na decyzję kredytową jest krótki, a ilość formalności – minimalna.

LISTA AKTUALNOŚCI