Co warto wiedzieć o kredycie inwestycyjnym?

10 grudzień 2018

Co warto wiedzieć o kredycie inwestycyjnym?

WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW
Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to produkt bankowy, którego celem jest powiększenie wartości majątku trwałego przedsiębiorcy. Jest kredytem bezpośrednim i długoterminowym, udzielanym podmiotom gospodarczym. Umożliwia nie tylko pokrycie nakładów inwestycyjnych, ale również zakup wartości prawnych i niematerialnych. Można dzięki niemu realizować cele długoterminowe, które będą podstawą rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Dla kogo i na co kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny dla firm udzielany jest przedsiębiorcom, którzy spełniają określone warunki ekonomiczno-finansowe. Bank lub instytucja finansowa przeprowadzają dokładną analizę efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. Klient powinien przedstawić szczegółowy biznesplan i kosztorys oraz udokumentować słuszność inwestycji. W celu zabezpieczenia kredytu, zazwyczaj wymagany jest wkład własny przedsiębiorcy w wysokości 10-30% wartości inwestycji. Droga formalna jest zatem dość skomplikowana, jednak kredyt inwestycyjny wiąże się z wieloma korzyściami. Przede wszystkim umożliwia wzrost potencjału firmy, zwiększa jej konkurencyjność na rynku i poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa.

 

Kredyt inwestycyjny przeznaczany jest na konkretny cel. Można go wykorzystać do sfinansowania maszyn i urządzeń, niezbędnych do funkcjonowania firmy, budowy siedziby lub modernizacji nieruchomości, remontu obiektów przemysłowych albo pokrycia kosztów zakupu nowoczesnych technologii, koncesji czy licencji. Kredyt inwestycyjny dla firm może również posłużyć do spłaty zobowiązań finansowych, nabycia praw autorskich lub patentowych, zakupu papierów wartościowych lub udziałów. Wynika z tego, że cel może być niemal dowolny – rzeczowy, finansowy lub niematerialny. Nakłady muszą się jednak zaliczać do majątku trwałego firmy.

 

Warunki kredytu inwestycyjnego

Kredyt inwestycyjny jest zobowiązaniem długoterminowym i zazwyczaj udzielany jest na okres kilku lub kilkunastu lat. Na okres kredytowania istotny wpływ ma czas realizacji przedsięwzięcia. Kredyt inwestycyjny dla firm może być wypłacony jednorazowo lub w transzach, dostosowanych do terminów realizacji. Transze są wypłacane po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji. Można poza tym zastosować opcję linii kredytowej, czyli dowolnego korzystania przez kredytobiorcę ze środków finansowych do momentu osiągnięcia ustalonego limitu zadłużenia.

 

Wyróżnia się dwa rodzaje spłat kredytów inwestycyjnych. Pierwszy z nich obejmuje raty kapitałowe, natomiast drugi raty sumaryczne. Wartość rat kapitałowych jest zmienna, ponieważ odsetki naliczane są od zmniejszającego się kapitału, natomiast wysokość rat sumarycznych jest identyczna w każdym okresie spłaty. Instytucje finansowe zazwyczaj oferują usługę karencji w spłacie, czyli odroczenia terminu spłaty pierwszej raty. Decydując się na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego należy także zwrócić uwagę na walutę kredytu oraz jego ubezpieczenie.

LISTA AKTUALNOŚCI