Czym się zajmuje firma konsultingowa?

31 Styczeń 2019

Czym się zajmuje firma konsultingowa?

WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW
firma konsultingowa

Słowo konsulting pochodzi z języka angielskiego i oznacza doradztwo. To dziedzina zarządzania, zajmująca się doradztwem dla podmiotów gospodarczych i organizacji. Usługi konsultingowe są bardzo różnorodne i obejmują działania restrukturyzacje, finansowe, projektowe czy informatyczne. Firma konsultingowa może z jednej strony doradzać, jak zarządzać kapitałem ludzkim, a z drugiej jak wdrażać nowoczesne rozwiązania informatyczne. Sprawdźmy, czym jeszcze zajmują się firmy konsultingowe?

 

Firma konsultingowa optymalizuje działania przedsiębiorstwa

Doświadczona firma konsultingowa będzie oferować szerokie spectrum usług doradczych, począwszy od finansowych, a skończywszy na szkoleniowych. Na skorzystanie z jej usług zazwyczaj decydują się młode firmy, dopiero wchodzące na rynek lub przedsiębiorstwa, borykające się z problemami. Rzetelna firma konsultingowa wskaże źródła problemów i zaproponuje sposób ich rozwiązania. Celem działań konsultingowych jest poprawa kondycji firmy, wielopłaszczyznowy rozwój oraz umocnienie pozycji rynkowej. Firmy konsultingowe zatrudnią najlepszych specjalistów zajmujących się restrukturyzacją podmiotu i przygotowaniem strategii rozwoju, zarządzaniem kapitałem ludzkim i finansami oraz wdrażaniem rozwiązań optymalizacyjnych. Optymalizacja kosztów i procesów pozytywnie wpływa na konkurencyjność firmy na rynku przy minimalnych nakładach finansowych.

 

Konsulting, czyli doradztwo ekonomiczne

Konsulting jest jedną z form doradztwa ekonomicznego, którego idea narodziła się pod koniec XIX wieku. Wpływ na to miała rosnąca potrzeba zwiększania wydajności. Pierwsza firma konsultingowa, zajmująca się doradztwem ekonomicznym została założona w 1926 roku w Chicago. Współczesne firmy konsultingowe zajmują się takimi aspektami doradztwa, jak:

 

  1. Doradztwo strategiczne. Obejmuje tworzenie i wdrażanie kompleksowych planów rozwojowych. Skupia się na analizach strategicznych (zasobów, branży i konkurencyjności), opracowywaniu strategii oraz wdrażaniu systemów jakościowych i motywacyjnych.
  2. Doradztwo operacyjne. Skupia się na optymalizacji bieżącej działalności firmy. Dotyczy takich aspektów, jak zarządzanie procesami czy outsourcing.
  3. Doradztwo IT. Polega na określeniu potrzeb technologicznych firmy oraz wdrożeniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej. Obejmuje także nadzór techniczny nad obiegiem informacji w firmie.
  4. Doradztwo podatkowe. Firma konsultingowa w ramach doradztwa podatkowego tworzy strategie podatkowe, optymalizuje obciążenia podatkowe oraz interpretuje zmieniające się normy prawne i reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych.
  5. Doradztwo finansowe. Firma konsultingowa ingeruje w struktury finansowe firmy w celu poprawy jej rentowności. Sporządza analizy finansowe, określa potrzeby, wybiera najkorzystniejsze oferty oraz przygotowuje biznesplany.
  6. Doradztwo personalne. Polega na wdrażaniu efektywnych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (przede wszystkim w odniesieniu do procesów rekrutacyjnych) oraz analizie potrzeb szkoleniowych.
  7. Doradztwo marketingowe i PR. Firma konsultingowa może również pośredniczyć w przygotowywaniu strategii promocyjnych, kreowaniu wizerunku firmy oraz zarządzaniu informacjami pomiędzy firmą a opinią publiczną.

LISTA AKTUALNOŚCI