Jak działa faktoring dla firm i kiedy warto go zastosować?

27 listopad 2018

Jak działa faktoring dla firm i kiedy warto go zastosować?

WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW
Faktoring dla firm

Faktoring jest jednym ze sposobów, zapewniających firmie nieprzerwane finansowanie. Jego istotą jest nabycie praw do pieniężnej wierzytelności handlowej przed upływem jej terminu. To współczesna odpowiedź na problemy z płynnością finansową i jedna z najszybciej rozwijających się usług finansowych. Sprawdźmy, na czym konkretnie polega?

 

Faktoring dla firm – zasada działania

Faktoring dla firm jest transakcją, w której uczestniczą trzy podmioty:

  • Faktorant – firma, będąca dostawcą towarów i usług, a więc zbywcą wierzytelności.
  • Faktor – instytucja finansowa, wykupująca należności i udzielająca finansowania.
  • Dłużnik – kontrahent, zobowiązany do wykonania płatności na rzecz faktoranta.

Faktor, czyli podmiot świadczący usługę faktoringu, wykupuje nieprzeterminowane wierzytelności przedsiębiorcy od jego kontrahentów. Faktor wypłaca faktorantowi zaliczkę zaraz po wystawieniu faktury. Wysokość procentowa zaliczki i konkretny termin jej wypłaty oraz wysokość prowizji faktora określona jest w umowie faktoringowej, sporządzanej pomiędzy firmą a instytucją finansową. Zazwyczaj wynosi od 80% do 100% wartości faktury. Pozostała część zostaje wypłacona przedsiębiorcy natychmiast po uiszczeniu należności przed dłużnika. W przypadku braku zapłaty w terminie, to na faktorze ciąży obowiązek ich wyegzekwowania. Może rozłożyć płatność na raty lub wszcząć windykację sądową.

 

Faktoring dla firm – w jakich sytuacjach się sprawdzi?

Faktoring przeznaczony jest dla firm, które posługują się odroczonymi terminami płatności i chcą się zabezpieczyć przed niewypłacalnymi kontrahentami. Poprawia bieżącą płynność finansową i skraca cykl rotacji należności. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy środki od odbiorcy jeszcze nie wpłynęły, ale przychód został już zrealizowany i powstał obowiązek podatkowy. To idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują dodatkowych źródeł finansowania, a także poszukują usług kompleksowych. Faktoring dla firm bowiem wiąże się także ze świadczeniem usług dodatkowych, takich jak inkaso należności, prowadzenie rozliczeń czy monitorowanie płatności. Sprawdzi się w sytuacji, gdy firma nie posiada zdolności kredytowej lub odpowiednich zabezpieczeń dla kredytu obrotowego, nie  może wypracować płynności finansowej lub ma problem z zarządzaniem należnościami. Faktoring dla firm jest zatem skutecznym i nowoczesnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, potrzebujących elastycznego źródła finansowania i wsparcia w zarządzaniu należnościami.

LISTA AKTUALNOŚCI