Poprawa BIK

services-bik2222

Poprawa BIK

W ramach usług konsultingowych oferujemy rozwiązania, które nie tylko skutecznie poprawią ocenę punktową w Biurze Informacji Kredytowej, ale również przyczynią się do usunięcia z innych baz danych, takich jak BIG i KRD.

  • CZYM JEST I JAK SPRAWDZIĆ BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo finansowe uczestników obrotu gospodarczego. Ich zadaniem jest udostępnianie kompletnej informacji o kredytobiorcach instytucjom finansowym, które rozpatrują wnioski o przyznanie kredytu.

Kiedy klient składa wniosek o przyznanie kredytu, bank rozpatrując jego dokumentację, wysyła zapytanie do Biura Informacji Kredytowej, aby sprawdzić historię kredytową. BIK ma za zadanie dostarczyć raport kredytowy, a bank analizując pozytywną historię kredytową, przyznaje kredyt. Klient spłaca raty w terminie. Bank odnotowuje wpłacane kwoty w terminie i udostępnia BIK informację, że wszystko odbywa się według planu. BIK przechowuje informacje o historii kredytowej potencjalnych klientów instytucji finansowych.

  • BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ BIG – JAK DZIAŁA?

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor S.A.) pozwala podmiotom gospodarczym na sprawdzenie wiarygodności swoich potencjalnych kontrahentów. Instytucja ta odpowiedzialna jest za zbieranie, przechowywanie i ewentualne udostępnianie informacji gospodarczych o zadłużeniach osób i firm. Prowadzi ona również Rejestr Dłużników BIG i jako jedyna instytucja umożliwia dostęp do bazy Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich. Szacuje się, że jest tam ponad 6,1 mln informacji o zaległych zadłużeniach przedsiębiorców i konsumentów. BIG to pole do wymiany informacji pomiędzy bankami, konsumentami, przedsiębiorcami z różnych branż a innymi sektorami gospodarki. BIG podkreśla, że rocznie udostępnia około 15 mln raportów o zaległych płatnościach i zobowiązaniach osób i firm. Na tej podstawie banki i przedsiębiorcy podejmują współpracę z nowym partnerem biznesowym.

  • USŁUGI KONSULTINGOWE W ZAKRESIE BIK I KRD

Świadczymy profesjonalne usługi konsultingowe w zakresie wykreślenia z KRD i poprawy statusu w BIK. Pomagamy Klientom w sytuacji, w której w BIK znajdują się nieaktualne lub nieprawidłowe dane. Nasze działania polegają na skorygowaniu informacji nim dotrą one do banków. Doświadczenie firmy konsultingowej Marshal Lion może pomóc w budowaniu mocnego wizerunku w kontaktach handlowych i bankach. Do każdego klienta podchodzimy w sposób całościowy, dbając o każdy element jego wizerunku biznesowego.

Spotkaj się z naszym doradcą, aby dowiedzieć się więcej.