Upadłość konsumencka

Klienci indywidualni

  • UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Całkowite oddłużenie to dla wielu szansa na nowy start. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest procesem wymagającym dużego zaangażowania, dobrej organizacji oraz cierpliwości. Niezbędna jest wiedza z zakresu prawa, księgowości i finansów. Jeżeli Twoja sytuacja finansowa wpływa niekorzystnie na Twoje życie prywatne, nie możesz samodzielnie poradzić sobie ze swoimi problemami dotyczącymi namnożonych już zadłużeń, skorzystaj z pomocy naszych ekspertów, którzy przeprowadzili już wiele podobnych spraw, pomagając dłużnikom pozbyć się zobowiązań niemożliwych do zrealizowania.

Zapewniamy wsparcie i pomoc podczas całego skomplikowanego procesu upadłości konsumenckiej. Przygotowujemy klienta do każdego jego etapu, realizujemy wcześniej ustalony plan, przejmując na siebie większość obowiązków dłużnika.

 

  • PROCES UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

W postępowaniu upadłościowych na każdym etapie przeprowadzanych jest wiele działań i analiz. Powoływany jest syndyk i wyznaczany jest sędzia, ustalana jest wartość masy upadłościowej i lista wierzytelności. Dokonywane jest również spieniężenie majątku upadłego. W niektórych przypadkach może dojść do zawarcia układu z wierzycielami. W trakcie trwania całej procedury sąd wydaje postanowienie dotyczące planu spłaty wierzycieli – jest to dobrowolna spłata ratalna. Co więcej, podejmuje decyzję o tym, jaka część i po upływie jakiego czasu zostanie umorzona.

  • POMOC W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

Zapewniamy kompleksowe wsparcie i pomoc podczas całego procesu upadłościowego. Informujemy o skompletowaniu niezbędnych dokumentów, zapoznajemy klientów z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi upadłości konsumenckiej, reprezentujemy ich przed sądem upadłościowym, syndykiem i wierzycielami, gwarantujemy pomoc prawną na etapie spieniężania masy upadłościowej. Przed złożeniem ostatecznego wniosku, zawsze dokonujemy weryfikacji stanu faktycznego i oceniamy, czy nasz klient spełnia wszystkie warunki, które umożliwiają mu ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zawsze, jeżeli istnieje lepsze dla klienta rozwiązanie, proponujemy również inne metody oddłużania.