Wszystko, co musisz wiedzieć o KRD

28 styczeń 2019

Wszystko, co musisz wiedzieć o KRD

WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW
KRD

KRD to skrót od Krajowego Rejestru Długów. KRD BIG S.A. to Biuro Informacji Gospodarczej, które działa od 2003 roku na mocy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 9 kwietnia 2010 roku. KRD zajmuje się gromadzeniem oraz udostępnianiem danych na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstw i konsumentów. Z jednej strony są to informacje o niespłaconych zaległościach, natomiast z drugiej o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań.

 

Kto może zostać wpisany do KRD?

Wpisów do KRD mogą dokonywać przedsiębiorcy, gminy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, posiadające tytuł wykonawczy. Informacje o zobowiązaniu dłużnika mogą zostać przekazane do KRD tylko wówczas, gdy:

 

  • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym
  • kwota zobowiązań wynosi nie mniej niż 200 zł i jest wymagalna od co najmniej 60 dni
  • dłużnik otrzymał wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania danych do KRD wraz z podaniem danych i adresu siedziby KRD
  • od wysłania wezwania do zapłaty upłyną co najmniej miesiąc
  • od powstania zobowiązania lub stwierdzenia roszczenia nie minęło więcej niż 10 lat
  • zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym, upłynęły co najmniej dwa tygodnie od wysłania do dłużnika pisma z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania danych do KRD oraz wierzyciel przekazał do KRD potwierdzenie tytułu wykonawczego

 

Jak wygląda wykreślenie z KRD?

Wykreślenie z KRD może nastąpić na drodze postępowania reklamacyjnego. Przed dokonaniem wpisu można wystosować sprzeciw do wierzyciela, natomiast po dokonaniu wpisu sprzeciw do KRD. Żądanie wykreślenia z KRD można wystosować wówczas, gdy informacje o zadłużeniu przekazane przez wierzyciela do KRD są nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne. Sprzeciw powinien zostać poparty odpowiednią dokumentacją, udowadniającą słuszność racji dłużnika. KRD ma 30 dni na rozpatrzenie sprzeciwu. Po tym czasie może dokonać aktualizacji informacji gospodarczej, wykreślenia wpisu z KRD lub zawieszenia ujawnienia informacji, jeśli niezbędne jest przeprowadzenie dalszych czynności wyjaśniających. Dłużnik może dochodzić ochrony swoich dóbr osobistych również na drodze cywilnej.

 

Wykreślenie z KRD może również nastąpić na skutek zbycia wierzytelności przez dotychczasowego wierzyciela. W sytuacji, gdy nabywca wierzytelności nie wystąpi do KRD o dokonanie aktualizacji – wpis zostanie usunięty z bazy. Wykreślenie z KRD następuje również po upływie 3 lat od ostatniej aktualizacji oraz w przypadku konsumentów nie później niż po upływie 10 lat od powstania wymagalności zadłużenia.

 

Pamiętajmy, że wierzyciel ma obowiązek usunięcia lub zaktualizowania danych, przekazanych do KRD w określonych przypadkach. Należy do nich całkowita lub częściowa spłata długu, wygaśnięcie zobowiązania lub potwierdzenie informacji o nieistnieniu długu lub nieprawdziwości przekazanych informacji. W takiej sytuacji wierzyciel ma 14 dni na wystąpienie z żądaniem aktualizacji danych. W innym przypadku grozi mu grzywna do 30 tysięcy złotych.

LISTA AKTUALNOŚCI